0965.095.174

02 Cách Chặn Download Video Hiệu Quả

Bunny.net

Khuyến nghị:

Lựa chọn khi: cần bảo mật cao, người xem không quá nhiều, vì nhiều người xem băng thông giá sẽ mắc.

Loom.com

Khuyến nghị:

Lựa chọn khi: Không quá quan trọng việc chặn tải và muốn tiết kiệm chi phí tốt đa (vì không tốn phí băng thông). 

Chat Zalo
Gọi ngay